Završetak Twinning light projekta u Crnoj Gori u području carine

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske, uz administrativnu i financijsku podršku u provedbi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, uspješno je provela Twinning light projekt sa svrhom podrške Upravi prihoda i carina Crne Gore u pripremi za nadogradnju TARICG nacionalnog sustava Uprave prihoda i carina Crne Gore prema […]

Skip to content