Predstavnici Ministarstva lokalne samouprave i ZELS-a Republike Sjeverne Makedonije u studijskoj posjeti SAFU-u

U sklopu EU projekta ”Tehnička pomoć EU za općine” Republike Sjeverne Makedonije, organiziran je studijski posjet predstavnika Ministarstva lokalne samouprave i Udruge jedinica lokalne samouprave (ZELS) Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Svrha posjeta bila je upoznati predstavnike Republike Sjeverne Makedonije s ulogom i nadležnostima SAFU-a u sustavu upravljanja EU fondovima […]

Skip to content