Demokracija u praksi

Cilj projekta: Osnaživanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja na području zaštite prirode i okoliša  

Partner: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj  \”Sunce\”, Split

Ciljane skupine i krajnji korisnici: okolišne organizacije, tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini nadležna za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i  prirodu, građani, poslovni sektor  

Očekivani rezultati: Javnost, nadležna tijela i poslovni sektor obaviješteni o pozitivnim učincima i vrijednostima smislenog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu

Skip to content