Edukacije

SAFU edukacija za javnu upravu

Edukacije

SAFU edukacija za javnu upravu

Moduli MRRFEU

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziramo ove module:

Modul

Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Postupak odabira i ugovaranje

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Modul

Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Modul

Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Plaćanja i povrati

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.

Modul

Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Nepravilnosti i prijevare

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova.

Više informacija i na web stranici:

Skip to content