• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

21.11.2017. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini,
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama,
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti,
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Skip to content