Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije-faza 1; Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama; Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini; Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti.

Skip to content