• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

4.2.2019. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Petrijevaca
• Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
• Poziv za sufinanciranje izrade studijske dokumentacije za četiri projekta HŽ Infrastrukture
• Poziv za financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije
• Poziv na sufinanciranje Sanacije opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama

Skip to content