• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

12.7.2017. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

U SAFU se održava edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru tri Poziva – Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama i Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti na temu „Izvještavanje i izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima“.

Skip to content