• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

4.6.2019. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• „Razvoj E-usluga“
• „ITU – Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi“
• „ITU – Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt"
• „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda"
• „Uspostava Centra dijeljenih usluga“
• „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2“

Skip to content