SAFU trenutno radi na realizaciji planova vezanih uz uspostavu komercijalnih edukacija koje bismo kroz razne modalitete nudili državnim i javnim institucijama u državama članicama EU, državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama.   

Kada poučavamo druge, učimo i sami!

Seneka

Znanje se množi dijeljenjem!

Nepoznati autor
Skip to content