Programi edukacije namijenjeni su djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama, korisnicama I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te su u provedbi od 2010. godine.

Edukacije se održavaju po potrebi, a predavači su djelatnici SAFU-a, stručnjaci u područjima pripreme, ugovaranja i provedbe EU projekata.

Tko se može prijaviti?

Program izobrazbe namijenjen je djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama RH, odnosno jedinicama za provedbu projekata u institucijama korisnicama projekata financiranih iz I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta u svrhu jačanja njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu projekata.

Moduli MRRFEU

Isto tako, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziramo i ove module:

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova.

Više informacija i na web stranici strukturnifondovi.hr

Skip to content