• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Projekti / Prva generacija pretpristupnih programa

EE Slavonia

Ciljevi projekta usmjereni su prema stvaranju uvjeta za realizaciju samoodrživih projekata, smanjenju potrošnje energije i povećanju energetske učinkovitosti na području grada Osijeka, ali i sve četiri županije istočne Hrvatske. U sklopu projekta planirana je izrada energetske baze svih objekata u gradskom vlasništvu, najmanje 75 većih objekata. Napravit će se baza podataka, programska podrška i osigurati hardware koji će omogućiti praćenje potrošnje energije u zgradama te pripremu i realizaciju projekata uštede energije u javnim gradskim objektima.

Skip to content