FMC Modul 2 "Financijsko upravljanje fondova EU"

Program izobrazbe Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (FMC EU fondova)

Skip to content