Kontakt

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 11548277852
Tel: +385 1 6042 400
Fax: +385 1 6042 598   +385 1 6042 599
E-mail: [email protected]
Za potrebe službenog dopisivanja između tijela u neupravnim stvarima: [email protected]
E-mail ravnatelja: [email protected]
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-17:00
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak-petak 8:00-16:30

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Žalba na rješenje kojim je odbijen Zahtjev za pristup informacijama

Način pristupa informacijama i vrijeme
ostvarivanja prava na pristup

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Povratak na vrh