Kontakt

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 11548277852
Tel: +385 1 6042 400
Fax: +385 1 6042 598   +385 1 6042 599
E-mail: info@safu.hr
Za potrebe službenog dopisivanja između tijela u neupravnim stvarima: pisarnica@safu.hr
E-mail ravnatelja: ravnatelj@safu.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-17:00

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Način pristupa informacijama i vrijeme
ostvarivanja prava na pristup

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Povratak na vrh