Izgradnja Centra za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa

U sklopu Policijske Akademije u Zagrebu završen je projekt „Izgradnje Centra za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa“. Radi se o projektu ukupno vrijednom više od 14.5 milijuna kuna, od kojih Europska unija putem programa IPA sufinancira projekt s 85 posto od ukupne vrijednosti.Projektom je rekonstruiran i nadograđen već postojeći Centar za obuku pasa s pratećim i pomoćnim dijelom, te poligonom i objektima za obuku pasa.

Ukupna površina zahvata iznosi gotovo 11.000 metara četvornih. U sklopu projekta nabavljena je i oprema za Centar koja se sastoji od uredskog namještaja, IT i multimedijalne opreme, te namještaja za veterinarsku ambulantu. Cjelokupna oprema vrijedna je više od 600 milijuna kuna. Centar za obuku vodiča i dresuru pasa koncipiran je kao jedinstven kompleks sa tri trakta: upravno-smještanog trakta, pratećeg trakta sa veterinarskom ambulantom i traktom za smještaj pasa povezanih zajedničkom zatvorenom komunikacijom, te poligonom za istrčavanje pasa i poligonom za obuku pasa.

Skip to content