• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova na području koordinacije sustava socijalne sigurnosti

The closing ceremony will be held on 11th January 2013, at 11:00, at the Ministry of Labour and Pension System, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Skip to content