Edukacije

SAFU edukacija za javnu nabavu

Edukacije

SAFU edukacija za javnu nabavu

Općenito o izobrazbi u području javne nabave

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 7. lipnja 2021. godine, KLASA: UP/I-406-01/12-01/13, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-25, evidencijski broj 20 iz Registra nositelja programa, organizira Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati. Rješenje je važeće do 5. studenoga 2024. godine, a Program izobrazbe u području javne nabave namijenjen je zaposlenicima SAFU.

Stručno usavršavanje u području javne nabave

Stručnim usavršavanjem unapređuju se postojeća i stječu nova znanja koja su potrebna u području javne nabave i jačaju se vještine koje bi stručnjaci za javnu nabavu trebali imati. Stručnim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programi usavršavanja u organizaciji SAFU-a namijenjeni su zaposlenicima SAFU.

Skip to content