• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O NPOO

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) osnovni je dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, osmišljenog kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od pada uzrokovanog pandemijom koronavirusa.  Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO-a izražena u kunama, bez PDV-a, iznosi 48,2 milijarde kuna, sastoji se od 76 reformi i 146 investicija, a usvojen je od Vlade Republike Hrvatske te odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021.

Hrvatski Plan oporavka i otpornosti usklađen je s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenim na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Prioriteti su pretočeni u obvezujući okvir Mehanizma oporavka i otpornosti, koji određuje kako više od 20% odobrenih sredstava treba, kroz ulaganja i reforme, usmjeriti u digitalnu transformaciju, dok minimalno 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena. Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu svih krajeva Republike Hrvatske.

Usklađeni s navedenim zadanim okvirom te specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, planirane reforme, mjere i investicije strukturirane su prema pet komponenti i jednoj inicijativi koje su odabrane kao ključna područja intervencije u narednom razdoblju. U obzir su uzeti i pravci razvoja Hrvatske utvrđeni aktualnim strateškim aktima kao i trenutna gospodarska situacija na terenu uzrokovana pandemijom COVID-19. Unutar svake komponente utvrđena je jedna ili više podkomponenti. Komponente NPOO-a su obuhvatile pet važnijih područja koje bi svojim realizacijama doprinijele poboljšanju života, kako pojedinca, tako i cijele zajednice.

Odlukom o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. SAFU je imenovan kao provedbeno tijelo za ukupno 50 investicija u okviru četiri komponente, odnosno pet podkomponenti NPOO-a, a sveukupni procijenjeni trošak investicija za koje je SAFU provedbeno tijelo iznosi 14.421.474.864 kuna:

Skip to content