Održan godišnji sastanak „Sudjelovanje institucija RH u Twinning i TAIEX instrumentima“

U organizaciji Službe za prijenos znanja i Uprave za europsko i međunarodno pravo Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 15. prosinca 2023. godine održan je deseti po redu godišnji sastanak kontaktnih točaka za Twinning i TAIEX instrumente pod nazivom „Sudjelovanje institucija RH u Twinning i TAIEX instrumentima“, na kojemu su sudjelovali i predstavnici SAFU-a iz Službe za Twinning. Održavanjem predmetnog sastanka na godišnjoj razini omogućuje se predstavljanje novosti te razmjena korisnih informacija, ali i prigodno promoviranje Twinninga kao instrumenta Europske Unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica, kojim se ujedno ostvaruje bliska suradnja s partnerskim državama.

Ravnateljica Uprave za europsko i međunarodno pravo i Nacionalna kontakt točka za TAIEX, gđa. Gordana Vidović Mesarek, voditeljica Službe za prijenos znanja i Nacionalna kontakt točka za Twinning, gđa. Dubravka Smolić Vlaić te gđa. Franka Maček ispred Službe za pravnu stečevinu EU su nakon uvodnih riječi pružile informacije o aktivnostima Republike Hrvatske u okviru Twinning i TAIEX instrumenata tijekom 2023. godine te su predstavile planove za 2024. godinu. Također, izvijestile su o izazovima u vidu aktualnih geopolitičkih kriza, ali i o razini uspješnosti i prepoznatljivosti Republike Hrvatske od strane Europske komisije kao najaktivnije zemlje članice u provedbi Twinning projekata u zemljama jugoistočne Europe.

Svoje iskustvo vezano uz pripremu i provedbu projekata u ulozi hrvatskih stručnjaka i voditelja projekata predstavile su gđa. Sanja Zekušić iz Državne geodetske uprave, gđa. Mirta Novak iz Ministarstva poljoprivrede i gđa. Valentina Miličić iz Državne škole za javnu upravu. Voditeljice projekata su pružile jasan uvid u praktični dio provedbe projekata u različitim zemljama korisnicama te su istaknule ulogu SAFU-a kao ključne institucije u pružanju administrativne i logističke podrške u cjelokupnom procesu pripreme i provedbe projekta. Sastanak je zaključen izlaganjem gđe. Blaženke Sikirice iz Službe za Twinning koja je predstavila ulogu SAFU-a te pružila potrebne informacije o vrsti podrške koju SAFU pruža hrvatskim institucijama i stručnjacima tijekom suradnje na Twinning projekima.

Skip to content