Pravni kutak

Opći uvjeti korištenja internetske stranice ("Opći uvjeti")

Pravni kutak

Opći uvjeti korištenja internetske stranice ("Opći uvjeti")

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Verzija 1, prosinac 2021. godine

Zagreb, Republika Hrvatska

Dobrodošli na internetsku stranicu safu.hr(dalje u tekstu: „internetska stranica“)!

Mi smo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852 (dalje u tekstu: „Agencija“, „mi“, „naše“, „svoje“).

Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su svim posjetiteljima, odnosno korisnicima internetske stranice i njezinih funkcionalnosti (dalje u tekstu: „korisnik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas možete kontaktirati putem sljedeće adrese elektroničke pošte: .

Agencija je vlasnik i upravlja internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje korisnicima pruža informacije o svojoj djelatnosti i svojim aktivnostima.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje Agencija upućuje putem poveznica na internetskoj stranici. Naime, Agencija nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje samo upućuje putem posebnih poveznica, a sve u svrhu informiranja i olakšavanja korisniku pronalaženja informacija.

Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao korisnika internetske stranice i Agencije kao vlasnika iste. Ovi Opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas i Agencije, a u vezi korištenja internetske stranice. Odricanje od bilo koje odredbe Općih uvjeta ili Općih uvjeta u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije pristupanja i korištenja internetske stranice.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice.

Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete jer sve promjene postaju važeće danom objave na internetskoj stranici.

Agencija također zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon promjene njezinog sadržaja i funkcionalnosti, znači da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice.

Ako niste suglasni s Općim uvjetima ili niste zadovoljni s internetskom stranicom općenito ili s njezinim sadržajem i funkcionalnostima, molimo Vas da odmah prestanete koristiti internetsku stranicu.

Kao korisnik internetske stranice isključivo ste i jedino odgovorni za nabavu, korištenje i održavanje sve opreme potrebne za pristup i korištenje internetske stranice, kao i za sve troškove povezane s pristupom i korištenjem internetske stranice.

Agencija nije odgovorna za oštećenja koja mogu nastati na Vašoj opremi kao posljedica korištenja internetske stranice.

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Ako drukčije nije specificirano u pisanom obliku, internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Agencija putem ovih Općih uvjeta Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s Općim uvjetima.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pritom je strogo zabranjeno na bilo koji način mijenjati preuzete digitalne ili ispisane papirnate materijale i informacije ili brisati i mijenjati obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima na istima.

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
 • lažno predstavljanje,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava ili odredbi Općih uvjeta,
 • sve što prema mišljenju Agencije šteti ili bi moglo štetiti ugledu Agencije.

U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima.

Internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima upravljaju treće strane. Takve poveznice na internetskoj stranici pružaju se isključivo kao pogodnost, odnosno u referentne i informativne svrhe. Agencija ne kontrolira i ne održava internetske stranice trećih strana te nema utjecaj na njihov sadržaj ili dostupnost. Internetskim stranicama trećih strana pristupate i koristite ih na vlastiti rizik te u skladu s uvjetima korištenja istih.

Internetska stranica može sadržavati sadržaje, materijale i informacije trećih strana. Agencija ne jamči i ne odgovara za točnost, pouzdanost i potpunost sadržaja, materijala i informacija trećih strana na internetskoj stranici. Pristup te oslanjanje na sadržaje, materijale i informacije trećih strana na internetskoj stranici, isključivo je na vlastiti rizik.

Agencija je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj. Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pored Agencije, nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu biti i treće strane u odnosu na određeni sadržaj na internetskoj stranici.

Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

Agencija Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici. Internetskoj stranici pristupate samo u svrhu osobne, nekomercijalne upotrebe.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu, a možete i (u nekomercijalnom kontekstu) skrenuti pozornost drugih na sadržaj objavljen na internetskoj stranici.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti Agencije:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN INTERNETSKE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
 • na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj,
 • korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od Agencije,
 • korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod internetske stranice.

Svaka upotreba internetske stranice koja nije izričito dopuštena Općim uvjetima krši Opće uvjete i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

Internetsku stranicu koristite na vlastiti rizik. Iako je ova internetska stranica vjerojatno dostupna širom svijeta, Agencija ne jamči da je ista, odnosno da je njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske. Pristup i korištenje internetske stranice s lokacije na kojoj je pristup istoj ili sadržaj iste nezakonit, je strogo zabranjeno.

Kada koristite internetsku stranicu, informacije i podaci će se prenositi preko medija koji mogu biti izvan kontrole Agencije. Prema tome, Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za ili u vezi s kašnjenjem, greškom, prekidom ili oštećenjem bilo koje informacije ili podataka prilikom prijenosa u vezi s korištenjem internetske stranice.

Agencija ne jamči povjerljivost i tajnost komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje prenosite na ili s internetske stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže.

Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). Agencija do najveće mjere dozvoljene propisima, odriče se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, Agencija NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da će Vaše korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • da su sve pružene informacije, podaci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice.

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, Agencija nije odgovorna za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu Agenciji te braniti i osloboditi odgovornosti Agenciju od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako Agencija prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete pronaći u Obavijesti o obradi osobnih podataka Agencije.

Također, informacije o kolačićima koje Agencija prikuplja, kao i o tome kako možete upravljati istima, možete pronaći u Politici kolačića Agencije.

Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, Agencija i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Vaš propust ili propust Agencije da iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, ne utječe na valjanost dijela ili cijelih Općih uvjeta te se ne smatra odricanjem ili gubitkom predmetnih prava ili drugih prava iz Općih uvjeta.

Prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanak Vašeg korištenja internetske stranice, ne oslobađa Vas od bilo koje odgovornosti koja je već nastala u trenutku prestanka važenja Općih uvjeta ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice ili koja se nakon toga može utvrditi u odnosu na bilo kakvu radnju ili propust nastale prije prestanka važenja Općih uvjeta ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Opće uvjete je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

Skip to content