Otvorena vrata „On the spot kontrole“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „On the spot kontrole“. Radionica će se održat će u četvrtak, 23. svibnja 2013. od 9:00 do 12:15 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat, a vodit će je gđa Dina Marijanović, savjetnica u Uredu za osiguranje kvalitete dokumenata i Jelena Starčević, savjetnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata, SAFU.

Ciljna skupina:
Svi programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima te provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Predavanje uključuje teorijski dio u kojem će se polaznici upoznati s novim procedurama u provođenju terenskih posjeta i obvezama pojedinih institucija u sustavu EU fondova te praktični dio koji će pokazati specifičnosti terenskih posjeta po pojedinim vrstama ugovora.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovoj radionici primaju se do petka, 17. svibnja 2013. do 12 sati.

Skip to content