• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Otvorena vrata "Osnove PRAG-a (Praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica)"

Otvorena vrata "PRAG"

Skip to content