Otvorena vrata „Osnove PRAG-a (Praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica)“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Osnove PRAG-a (Praktični vodič kroz postupke nabave EU u kontekstu zemalja nečlanica)“.

Radionica će se održat u srijedu, 27. veljače 2013. od 09:00 do 12:15 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat,.
Predavačica će biti gđa Maja Mušnjak, savjetnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Radionica daje pregled procedura javne nabave prema pravilima PRAG-a, pokrivajući specifičnosti svih vrsta natječajnih procedura i ugovora – ugovora o uslugama, specifičnih ugovora, ugovora o bespovratnim sredstvima i ugovora o radovima.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja predavanja.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na radionici primaju se do petka, 22. veljače 2012. do 12 sati.

Skip to content