Otvorena vrata "Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima"

U okviru programa edukacije Otvorena vrata Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu, 7. svibnja 2014. godine održati će se radionica na temu „Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima“, koju će održati gđa Dunja Bonnacci Skenderović voditeljica Odjela I u Službi I Ureda za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA III i strukturnih instrumenata.

On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.

Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content