Otvorena vrata: „Provedba ugovora o pružanju usluga – napredna radionica ”

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Provedba ugovora o pružanju usluga – napredna radionica ”.
Radionica će se održat u srijedu, 4. rujna 2013. od 9:00 do 12:15 sati u SAFU, a vodit će je gosp. Denis Matas, voditelj u Uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta / služba 2.

Ciljna skupina:
Radionica je namijenjena djelatnicima u tijelima državne uprave i javnom sektoru koji žele naučiti više o provedbi ugovora o pružanju usluga. S obzirom da je radionica napredna, bilo bi uputno da polaznici imaju određeno iskustvo s ugovorima o pružanju usluga ili da su prisustvovali na početnoj radionici iz Ugovora o pružanju usluga u organizaciji SAFU.

Kratki program:
Kroz primjere iz stvarnih situacija, raspravu, proces provedbe ugovora o pružanju usluga prikazat će se prvenstveno iz aspekta prepoznavanja i rješavanja potencijalnih problema, obavljanja potrebnih provjera te kontrole ispunjenja ugovornih obveza.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovom predavanju primaju se do petka, 30. kolovoza 2013. do 12 sati.

On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.

Skip to content