• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Otvorena vrata "Twinning ugovori – napredna radionica"

U okviru programa edukacije „Otvorena vrata“ Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu, 13. ožujka 2014. godine održati će se radionica na temu „Twinning ugovori – napredna radionica“, na kojoj će predavači biti gđa. Nives Albaneze i gosp. Aleksandar Pešić.

On-line prijave će biti omogućene nekoliko dana prije datuma održavanja radionice.

Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content