Otvorena vrata „Ugovori o bespovratnim sredstvima – napredna radionica“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Ugovori o bespovratnim sredstvima – napredna radionica“. Radionica će se održat će u srijedu, 10. travnja 2013. od 9:00 do 16:15 sati u SAFU, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. kat, a vodit će je gđa Dunja Bonnaci Skenderović, savjetnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata (SAFU).

Ciljna skupina:
Radionica je namijenjena polaznicima koji imaju prethodno iskustvo u radu s ugovorima o bespovratnim sredstvima.

Svi programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima te provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
U prvom dijelu radionice, kroz prezentaciju najboljih praksi i praktične vježbe, obraditi će se priprema natječajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava s posebnim naglaskom na „Upute prijaviteljima“ kao ključni dokument u kojem su sadržani svi kriteriji natječaja.
U drugom dijelu detaljno će se prezentirati dijelovi ugovora o bespovratnim sredstvima, narativno i financijsko izvještavanje o aktivnostima i rezultatima, praćenje troškova na projektu, terenske posjete, izmjene ugovora, procedure provedbe sekundarne nabave i pravila vidljivosti.
Radionica je rađena u skladu s novim procedurama (PRAG, siječanj 2013).

Kako se prijaviti?
On-line prijava: Kliknite na opciju „Prijavi se“ te ostavite svoje podatke. Ukoliko prijava bude uspješna dobit ćete potvrdu o mogućnosti sudjelovanja nakon završetka roka za prijave.
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.

Ispravno popunjene prijave za sudjelovanje na ovoj radionici primaju se do petka, 5. travnja 2013. do 12 sati.

Skip to content