Otvorena vrata "Upravljanje rizicima"

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Upravljanje rizicima“.
Predavanje će se održat će u srijedu, 29. veljače 2012. od 13:00 do 14:30 sati u Velikoj dvorani, SAFU.
Predavač će biti gosp. Sandro Čavrak, savjetnik u Uredu za pripremu i provedbu projekata i koordinator rizika za program IPA, komponenta I.

Ciljna skupina:
Predavanje je namijenjeno osobama za upravljanje rizicima (risk manager) u institucijama korisnicama I. komponente IPA programa.

Kratki program:
Predavanje daje opći pregled upravljanja rizicima, uključujući definiciju osnovnih pojmova, pregled strukture za upravljanje rizicima, s naglaskom na praktična pitanja upravljanja rizicima. U sklopu praktičnog dijela predavanja bit će izvedena i vježba u kojoj će polaznici imati priliku primijeniti naučeno.

Kako se prijaviti?
On-line prijave će biti omogućene 10-ak dana prije datuma održavanja radionice.

Skip to content