Otvorena vrata: „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira predavanje u sklopu Otvorenih vrata na temu „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske ”.

Predavanje će se održat će u srijedu, 5. veljače 2014. godine. od 09:00 do 16:00 sati u SAFU, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. Kat.
Predavati će gđa Maja Kušt, stručnjakinja sa dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave.

Ciljna skupina:
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/budućim provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: On-line prijave više nisu moguće, radionica je POPUNJENA.

Skip to content