Otvorena vrata: „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske“

U okviru programa edukacije „Otvorena vrata“ Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu, 2. travnja 2014. godine održati će se predavanje na temu „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske“, na kojem će predavačica biti Maja Kušt, stručnjakinja sa dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave.

On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.

Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content