Otvorena vrata "Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske"

U okviru programa edukacije Otvorena vrata Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu, 21. svibnja 2014. godine održati će se radionica na temu „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske“, koju će održati gđa Nikolina Dajak Dubreta voditeljica Službe u Uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta.
On-line prijave će biti omogućene tjedan dana prije datuma održavanja radionice.
Programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima/ provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Skip to content