Pomoć u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – Direktiva EU o uslugama 2006/123/EZ – video konferencija

Ministarstvo trgovine i industrije (MTI) na Kosovu i članovi tima Twinning projekta pod nazivom „Pomoć u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – Direktiva EU o uslugama 2006/123/EZ“ organizirali su službeni događaj povodom početka projekta, 25. siječnja 2021. virtualnim putem, poštujući anti-covid mjere koje su na snazi.

Događaju su, između ostalih, prisustvovali veleposlanici Republike Hrvatske i Federalne Republike Njemačke na Kosovu, posebni predstavnik Ureda Europske unije na Kosovu, voditelji Twinning projekta iz obje države članice partnera, zamjenica glavnog tajnika MTI-a, te Odjel za trgovinu i Odjel za pravne poslove MTI-a.

Cilj ovog događaja bio je informirati institucije, poslovnu zajednicu kao i ostale dionike, uključujući širu javnost, o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta koji će se provoditi u sljedeće dvije godine.

Kosovo je u posljednje vrijeme postiglo napredak na polju digitalizacije trgovine uslugama gdje je stvorena baza podataka „Kontaktna točka za usluge“, koja pojednostavljuje pristup svim dionicima u zakonskom okviru koji regulira uslužne djelatnosti na Kosovu, pomažući tako onima koji su već prisutni da posluju na tržištu, kao i onima koji žele početi pružati usluge na Kosovu.

Na sastanku je istaknuto da međusobna suradnja na Twinning projektu “Pomoć za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – Direktiva EU o uslugama 2006/123/EZ” može dalje imati pozitivan utjecaj na razvoj reforme uslužnog sektora na Kosovu.

Također je rečeno da se punom harmonizacijom nacionalnog zakonodavstva s Direktivom o uslugama mogu ukloniti mnoge vrste administrativnih i regulatornih prepreka slobodi pružanja usluga te da će sektorski propisi biti usklađeni s Direktivom o uslugama, što potiče pojednostavljenje i digitalizacija upravnih postupaka, uz to postupak licenciranja za određene djelatnosti u uslužnom sektoru, kao i pružanje svih informacija na jednom mjestu.

Također je istaknuto da će, tijekom sljedeće dvije godine, projekt financiran sredstvima iz EU fondova podržati Vladu Kosova u daljnjem razvoju njezinih institucionalnih kapaciteta, kako bi se stvorio temelj za održivo okruženje za razvoj privatnog sektora u skladu s pravnim propisima EU stečevine i zahtjevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Opći cilj ovog projekta, koji provodi konzorcij relevantnih partnerskih institucija iz Hrvatske i Njemačke i Ministarstva trgovine i industrije na Kosovu, je daljnja potpora integraciji Kosova u svjetsko gospodarstvo i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju kroz učinkovite regulatorne funkcije.

Ovaj Twinning projekt dodatno će podržati gospodarski razvoj Kosova kroz smanjenje administrativnih opterećenja, uspostavljajući jasniji zakonodavni okvir i pružajući lakši pristup informacijama o propisima uslužnog sektora putem Jedinstvene kontaktne točke.

Naposljetku, navedeni rezultati Twinning projekta imat će pozitivne učinke na lakši ulazak tvrtki na tržište, istodobno povećavajući broj poduzetnika koji se natječu kroz dinamiku tržišta, te će potaknuti inovacije, istovremeno pružajući više mogućnosti kao i više izbora za potrošače.

Skip to content