Program izobrazbe Jedinica za provedbu projekata za institucije korisnice I. komponente programa IPA

Petodnevni program sastoji se od 10 modula vezanih za područja upravljanja EU fondovima u sustavu provedbe programa u RH. Program je primarno namijenjen jedinicama za provedbu projekta (JPP) u institucijama korisnicama I. komponente IPA programa i predstavlja sažetak osnova pripreme, ugovaranja, financiranja, provedbe i nadzora nad provedbom projekata financiranih u okviru I. komponente IPA programa.
Polaznici se mogu prijaviti za cjelovit program izobrazbe ili za pojedine module.

Skip to content