• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

Program izobrazbe Jedinica za provedbu projekata

Petodnevni program sastoji se od 10 modula vezanih za područja upravljanja EU fondovima u sustavu provedbe programa u RH. Program je primarno namijenjen jedinicama za provedbu projekta (JPP) u institucijama korisnicama I. komponente IPA programa i predstavlja sažetak osnova pripreme, ugovaranja, financiranja, provedbe i nadzora nad provedbom projekata financiranih u okviru I. komponente IPA programa.
Polaznici se mogu prijaviti za cjelovit program izobrazbe ili za pojedine module.

Skip to content