Provedba Twinning projekta u Sjevernoj Makedoniji – priopćenje za javnost

Projekt provodi Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije u suradnji s partnerima državama članicama Europske unije iz Kraljevine Nizozemske, Republike Hrvatske, Republike Bugarske i Republike Latvije. Projekt je započeo 1. veljače 2020., a traje sveukupno 36 mjeseci. Proračun za provedbu projekta je 3.700.000 EUR.

Glavni cilj projekta je daljnje poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti javne potrošnje provedbom Programa reforme upravljanja javnim financijama.

Projektom su obuhvaćene četiri glavne komponente u području upravljanja proračunom i kontrole istog, javne unutarnje financijske kontrole i financijske inspekcije, javne nabave i borbe protiv prijevara. Nadalje, bit će osnovana Akademija za javne financije kako bi se pružila obuka svim ključnim tijelima u sektoru.

Tijekom prve godine provedbe projekta, unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom COVID-19, postignut je dobar napredak u procjeni i razvoju pravnog okvira, izradi podzakonskih akata i poboljšanju administrativnih kapaciteta.

Sljedeći glavni rezultati planiraju se postići do kraja provedbe projekta:

  • izrađeno 60 zakona/podzakonskih akata i metodologija;
  • održano 90 treninga, radionica, okruglih stolova i konferencija;
  • pripremljena strategija javne nabave;
  • osnovana Akademija za javne financije;
  • izrađen nacionalni program certificiranja za unutarnje revizore;
  • modernizirana financijska inspekcija;
  • ažurirana nacionalna strategija za borbu protiv prijevara i provedena mreža AFCOS;
  • poboljšani sustavi javne nabave i žalbi;
  • poboljšani kapaciteti proračunskih korisnika na središnjoj i lokalnoj razini za provedbu Zakona o javnom financiranju i modernih alata.

Detaljnije informacije i video o projektu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://finance.gov.mk/strengthening-budget-planning-execution-and-internal-control-functions/?lang=en

Skip to content