Romi u fokusu

Cilj projekta: doprinijeti većoj vidljivosti i efikasnijem sudjelovanju Roma u vrednovanju, praćenju i provedbi Nacionalnog programa za Rome

Partneri: udruga Romkinja \”Bolja budućnost\”

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Romi – mladež i žene, mladi novinari i novinarke

Očekivani rezultati: povećanje kapaciteta romskih aktivista za korištenje medija u javnom zagovaranju, povećanje razumijevanja i angažmana romskih aktivista u procesu donošenja politika, povećanje kapaciteta mladih novinara i novinarki za izvještavanje o problemima Roma s pozicije ljudskih prava, otvaranje prostor za samo-prezentaciju Roma u medijima, senzibiliziranje šire javnosti za probleme Roma.

Skip to content