Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenog povijesnog istarskog lokaliteta

Opći ciljevi projekta:

 • jačanje kulturne i turističke ponude kroz revitalizaciju povijesnih i kulturnih vrijednosti u nestajanju tipičnih jadranskih ruralnih područja
 • sprječavanje iseljavanja lokalnog stanovništva u prekograničnom području i poticanje ponovnog naseljavanja
 • očuvanje zaštićene arhitektonske baštine Istarske županije

Specifični cilj projekta:

 • uspostavljanje turističke infrastrukture u Završju/Piemonte d\’Istria, kao potpora u stvaranju modernog i inovativnog sustava turističkog i kulturnog potencijala tipičnog ruralnog naselja na Jadranu, putem turističke promocije lokaliteta i razvoj ljudskih resursa u sektorima turizma i ruralnog razvoja

Glavne aktivnosti možemo podijeliti u nekoliko područja:

Koordinacija i suradnja među partnerima i ostalima uključenim u projekt u cilju stvaranja efikasnog projektnog partnerstva i uspješne koordinacije projektnih aktivnosti

Rekonstrukcija zgrade Polivalentnog Centra u Završju/Piemonte d\’Istria
Rekonstrukcija bivše školske zgrade koja se nalazi na samom ulazu u Završje obuhvaćat će unutarnje i vanjske radove a obnovljena zgrada služit će modernom Polivalentnom Centru u kojem će se odvijati razne aktivnosti od turističkog Info punkta, do održavanja seminara i konferencija. Zgrada ukupne neto površine 329,00 m2 sastojati će se u prizemlju od turističke galerije s info punktom, manje izložbene galerije i višenamjenskim prostorom, te na I katu od polivalentne konferencijske sale i nenatkrivene terase.

Radionice će služiti stvaranju \”platforme\” za razmjenu dobrih praksi u ruralnom održivom razvoju jadranskih ruralnih lokaliteta kroz 4 radionice koje će voditi predstavnici talijanskih partnera:

 • Razvoj i implementacija održivih teritorijalnih strategija;
 • Zaštita i valorizacija kulturne baštine u turističke svrhe;
 • Inovativne metodologije teritorijalnog marketinga;
 • Aktivno građanstvo i njihovo uključivanje u definiranju teritorijalnih strategija;

Informativno-promotivni alati

U svrhu stvaranja informativno-promotivnog paketa lokaliteta Završje/Piemonte d\’Istria izrađivat će se:

 • Brošure o Završju i području Grožnjana:
 • Letci s mapom Završja i tehničkim informacijama za turiste:
 • Postavljanje 19 turističkih info-panela o lokalitetu, arhitektonskim i kulturnim znamenitostima te lokalnoj tradiciji.

Projektne promotivne aktivnosti u svrhu informiranja šire javnosti i ciljanih skupina na područjima svih uključenih partnera i suradnika te EU institucija o projektu, rezultatima i realiziranim aktivnostima.

Glavne ciljane skupine:

 • Građani Općine Grožnjan, s posebnim naglaskom na lokalne poduzetnike
 • Državni službenici u sektorima ruralnog i održivog razvoja, turizma i kulture
 • Stručnjaci u sektorima turizma, teritorijalnog marketinga, razvojnih strategija, zaštite kulturne baštine
Skip to content