Smanjenje otpada na izvoru nastanka u općini Erdut “Tko ako ne ja?”

Cilj projekta: Podići razinu svijesti i znanja javnosti o problemima koji nastaju neodgovornim gospodarenjem otpadom i potrebom za smanjenjem otpada na izvoru nastanka prema EU standardima

Partneri: Općina Erdut, Poduzetničko-razvojni centar OE

Ciljane skupine i krajnji korisnici: Učenici i dionici iz općine Erdut. Populacija općine i makro-regije.

Očekivani rezultati: povećana svijest, znanje i kapaciteti ciljanih skupina u području gospodarenja otpadom; definirane smjernice lokalnog djelovanja prema EU standarda; podignuta razina znanja, iskustva i suradnje.

Skip to content