• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Svečanost otvaranja IPA 2009 Twinning light projekta: "Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske"

Opening ceremony of the Twinning light project: "Strengthening the Administrative Capacities of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia" will be held on Friday, 14th September 2012, at 10:00 am, at the European Union Information Centre, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb.

Skip to content