• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Svečanost otvaranja IPA 2010 Twinning light projekta: "Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova"

Opening ceremony of the Twinning light project: "Strengthening the Capacities of Ministry of Foreign and European Affairs in Performing its Role as a National Coordinator of EU Affairs" financed from EU IPA 2010 programme for Croatia on Monday 24th April 2014, at the Ministry of Foreign and European Affairs, Media Hall, Trg N.Š. Zrinskog 7-8, Zagreb.

Skip to content