• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Svečanost zatvaranja IPA 2010 Twinning projekta: "Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava"

Closing ceremony of the Twinning project: "Development of Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps" financed from EU IPA 2010 for Croatia will be held on Wednesday, 9th April 2014 at 15:00 hrs, at the Croatian Waters, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Room 28A.

Skip to content