• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

3.12.2020. - Edukacije

Webinar- Edukacija za korinike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva: „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Skip to content