• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

3.12.2020. - Edukacije

Webinar- Edukacija za korinike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
Razvoj poduzetništva u gradu Kninu, Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji, Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

Skip to content