Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
ITU – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, ITU – revitalizacija browndield lokacija, ITU – Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora, ITU – Centar za posjetitelje, ITU- Obnova Tvrđave, Zagreb – revitalizacija BF lokacija – otvoreni poziv, Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar,„Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar”, "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine ", "ITU – Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno – faza I", „Priprema IRI infrastrukturnih projekata”; „Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa”

Skip to content