Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korinike bespovratnih sredstava na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata” u okviru Poziva:: „Poziv za sufinanciranje uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm“, „Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm“, „Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“, „Poziv za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima“, “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, „Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva“, „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru“, „Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod“, „ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, „ITU – Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“, „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu”, „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i povezivanje ciljanih korisnika unutar tijela javne uprave (javnih korisnika) sa suvremenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije”, „ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, „ITU – urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split”, „Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa”; „ Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza”

Skip to content