Završetak međunarodnog Twinning Light projekta “Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area”

Dana 31.srpnja 2021. uspješno je završen Twinning Light projekt financiran od strane EU pod nazivom “Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area”, a koji je bio u prekidu zbog ograničenja nastalih zbog pandemije virusa COVID-19. Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj bila je zadužena Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) dok je Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije (NM CAA) bila “Twinning” partner i korisnik projekta.

Tijekom lipnja i srpnja 2021. u Republici Hrvatskoj su održane preostale dvije aktivnosti u sklopu spomenutog projekta. Jedna od njih je bila “On-Job Training-OJT”, odnosno osposobljavanje na radu za desetak zaposlenika NM CAA u području licenciranja osoblja, plovidbenosti zrakoplova, letačkih operacija ili aerodroma, a druga aktivnost se odnosila na “Study Visit”, odnosno studijsku posjetu nekolicine zaposlenika NM CAA koji su na sastancima s kolegama iz CCAA dobili priliku za bolji uvid i šire razumijevanje u procese unutar CCAA.

Također, razmijenjene su informacije i stručna znanja u područjima od zajedničkog interesa, istodobno jačajući sposobnost NM CAA za učinkovito obavljanje poslova. Podsjetimo, glavni cilj Twinning Light projekta je bio potpora održivom razvoju civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva.

Specifični cilj projekta je bio ojačati međunarodne zrakoplovne standarde u Republici Sjevernoj Makedoniji kroz približavanje zakonodavstva i poboljšati institucionalnu sposobnost i tehničke kompetencije Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije u skladu s pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva i politika EU za stvaranje europskog zajedničkog zračnog prostora.

Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji je objavila još sredinom kolovoza 2019. kako će HACZ biti nositelj Twinning Light projekta “Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area” u vrijednosti 250.000 EUR. Odluka je bila donesena nakon evaluacije pristiglih ponuda na međunarodnom natječaju.

Skip to content