• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Završna konferencija IPA 2008 Twinning Light projekta "Podrška uspostavi Državne škole za pravosudne dužnosnike"

Closing Conference of Twinning light project "Support to the establishment of a State School for Judicial Officials” financed under EU IPA 2008 Programme for Croatia will be held on 13th September 2011 at 10:00 a.m. at the Regent Esplanade Hotel, Mihanovićeva 1, Zagreb

Skip to content