• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Završna svečanost i predstavljanje rezultata projekta EU IPA 2007 „IDENTIFIKACIJA I USPOSTAVLJANJE MORSKOG DIJELA MREŽE NATURA 2000 U HRVATSKOJ"

Friday,16th December 2011, at 11.00hrs
Hotel Palace
Trg Josipa Jurja Strossmayera, 10000 Zagreb

Skip to content