• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Događaji

Završna svečanost i predstavljanje rezultata projekta EU IPA 2007 „IDENTIFIKACIJA I USPOSTAVLJANJE MORSKOG DIJELA MREŽE NATURA 2000 U HRVATSKOJ"

Tuesday, 20th of December 2011 at 14.30 hrs
Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb

Skip to content