Naslovnica » Twinning

Twinning

You need to upgrade your Flash Player

Interaktivna karta zemalja članica EU kao Twinning partnera Republike Hrvatske

Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije.

Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila Twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Pokrenut u svibnju 1998., Twinning je jedan od glavnih alata EU za usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom. Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici u razvoju moderne i učinkovite administracije putem reorganizacije javne uprave, razvoja ljudskih resursa i usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom EU.

Twinning projekti su usmjereni prema ostvarenju ciljeva vezanih za relevantna prioritetna područja pravne stečevine EU. Ciljevi moraju biti valjano definirani, usmjereni cilju, mjerljivi i ostvarivi. Također, moraju biti direktno povezani s usvajanjem određenog područja pravne stečevine Europske unije, te dati specifičan i izravan doprinos izgradnji institucija u zemlji korisnici. 

Osnovne značajke Twinning instrumenta

Twinning projekti se temelje na zajedničkim ciljevima EU politika

Ciljevi Twinning projekta temelje se na zajedničkim politikama Europske unije. Twinning partneri unaprijed dogovaraju plan rada u svrhu postizanja ciljeva vezanih uz usklađivanje s pravnom stečevinom EU, kako je navedeno u temeljnim političkim dokumentima Europske unije.

Država korisnica zadržava vlasništvo nad Twinning projektom

Država korisnica odabire Twinning partnera (državu članicu EU) na osnovu ponuda dostavljenih temeljem poziva države korisnice. Uspjeh Twinning projekta oslanja se u velikoj mjeri na odlučnost zemlje korisnice u provođenju reformi i potrebne reorganizacije.

Twinning projekti rezultiraju usvajanjem pravne stečevine EU u konkretnom području

Twinning projekti moraju ostvariti jasno definirane ciljeve koji se odnose na provedbu prioritetnih područja pravne stečevine EU. Napredak u provedbi projekta prati se redovitim izvješćima.

Twinning projekti se temelje na razmjeni iskustava stručnjaka iz javnog sektora

Twinning se temelji na razmjeni znanja i iskustava stručnjaka iz javnog sektora te su područja pokrivena Twinning instrumentom isključivo u nadležnosti države.

Odnos između države članice i korisnice je partnerstvo koje uključuje zajedničku odgovornost za postizanje dogovorenih rezultata. Twinning pruža tehničku i administrativnu pomoć te doprinosi približavanju države korisnice administrativnoj praksi unutar EU kao i izgradnji dugoročnih odnosa između starih, novih i budućih država članica EU.

Postoje dvije vrste Twinning projekata:  Twinning i Twinning light projekti.

TwinningTwinning Light
  • Proračun projekta iznad 250.000 EUR
  • Proračun projekta do 250.000 EUR
  • Dugoročni savjetnik za Twinning boravi u zemlji kornisici
  • Nema Dugoročnog savjetnika za Twinning
  • Mogućnost stvaranja konzorcija zemalja članica EU
  • Nema mogućnosti stvaranja konzorcija
  • Razdoblje implementacije projekta: najmanje 12 mjeseci
  • Razdoblje implementacije projekta: 6 mjeseci (iznimno do 8 mjeseci)

Povratak na vrh